سمینار پلن بی (Plan B)
محصول دانلودی

سمینار پلن بی (Plan B)

راه‌های جایگزین برای موفقیت در زندگی
سخنرانان: پیام بهرام‌پور و سعید وفایی

45,000 تومان

رایگان
کارگاه صحبت در جمع
محصول دانلودی

کارگاه صحبت در جمع

پردازش فکری سریع و سخنرانی موثر
سخنران: مت آبراهامز (Matt Abrahams)

0 تومان

پرطرفدار
رابطه هوشمندانه 2
محصول دانلودی

سمینار رابطه هوشمندانه 2

موفقیت در روابط خانوادگی، اجتماعی و کسب‌و‌کار
سخنرانان: محمود انوشه و سایرین

35,000 تومان