دانلود ویدیویی و صوتی

دانلود ویدیویی و صوتی (8)

سمینار رابطه هوشمندانه 1 دانلود آنی + پخش آنلاین

موضوع: موفقیت در روابط خانوادگی، اجتماعی و کسب‌و‌کار
زمان: دو ساعت و 36 دقیقه
سخنرانان: شهرام اسلامی و پیام بهرام‌پور
فرمت: ویدیویی mp4 + صوتی mp3

کارگاه صحبت در جمع دانلود آنی + پخش آنلاین

موضوع: پردازش فکری سریع و سخنرانی موثر
زمان: حدود یک ساعت
سخنران: مت آبراهامز
فرمت: ویدیویی mp4

سمینار پلن B دانلود آنی + پخش آنلاین

موضوع: راه‌حل‌های جایگزین برای موفقیت در زندگی
زمان: حدود سه ساعت
سخنرانان: پیام بهرام‌پور و سعید وفایی
فرمت: ویدیویی mp4 + صوتی mp3

سمینار گذر از تردید دانلود آنی + پخش آنلاین

موضوع: نگرشی نو، هدف‌مندی و طراحی آینده
زمان: دو ساعت و 42 دقیقه
سخنران: شاهین فرهنگ
فرمت: ویدیویی mp4 + صوتی mp3

سمینار فردایی فراتر دانلود آنی + پخش آنلاین

موضوع: موفقیت و خوشبختی
زمان: حدود سه ساعت
سخنرانان: احمد حلت و شهرام اسلامی
فرمت: ویدیویی mp4 + صوتی mp3

سمینار همیشه یار 1 دانلود آنی + پخش آنلاین

موضوع: انتخاب | ازدواج | صمیمیت زوجین | حل تعارضات
زمان: سه ساعت و 18 دقیقه
سخنرانان: محمود انوشه و شهرام اسلامی
فرمت: ویدیویی mp4 + صوتی mp3

کافه ناد هنر (موضوع: همیشه یار) دانلود آنی + پخش آنلاین

موضوع: ازدواج | صمیمیت زوجین
زمان: یک ساعت و 13 دقیقه
سخنرانان: محمود انوشه و شهرام اسلامی
فرمت: ویدیویی mp4 + صوتی mp3

سمینار رابطه هوشمندانه 2 دانلود آنی + پخش آنلاین

موضوع: موفقیت در روابط خانوادگی، اجتماعی و کسب‌و‌کار
زمان: دو ساعت و 40 دقیقه
سخنرانان: محمود انوشه، مهدی دوایی و علیرضا مستوفی
فرمت: ویدیویی mp4 + صوتی mp3